Skip links

Antropophagus

Antropophagus

Joe D’Amato

Italy, 90', vo ENG, 18 ans

Cast: Serena Grandi, Tisa Farrow, Saverio Vallone